Tack!

Vi har mottagit dina uppgifter. Vi använder oss av autogiro för betalning av gymkort. För betalning följ instruktionerna nedan.Betalning via autogiro:

1. Logga in på er bank, leta på autogiro oftast under betalningar.

2. Sök efter AK Nilas, under nytt autogiro-medgivande.

3. Lägg till AK Nilas.

4. De kommer fråga efter betalarnummer, ditt betalarnummer är ditt 12 siffriga personnummer.

5. Din förfrågan behandlas och godkänns av oss.

6. Betaldag för månadsavgiften kommer vara den 27:e varje månad.

7. Uppsägning av autogiro ska ske innan den 8.e för att pengar inte ska dras för nästkommande månad. Alltså vill du säga upp ditt medlemskap ifrån 1.a april så behöver autogirot sägas upp senast 8.e mars. Detta kan du göra själv i din internetbank.

8. Första månaden betalas mot faktura där årsmedlemsavgiften i föreningen är med, sedan dras pengarna på autogiro.